Historia narciarstwa w Supraślu

Supraśl z narciarstwem związany był od dawna. Jego walory miłośnicy śniegu dostrzegli wraz z upowszechnianiem się sportów zimowych. Najważniejszymi atutami zawsze były duże opady śniegu oraz niskie temperatury, które utrzymywały się najdłużej w kraju. Zawsze Podlasie było nazywane biegunem zimna w Polsce. Duży wpływ też miało malownicze położenie Supraśla. Przepiękne lasy i pofałdowany teren na którym górki mniejsze i większe nie należą do rzadkości. Poniżej prezentujemy kilka artykułów z dzienników z okresu międzywojennego opisujące rozwój Supraśla jako miejsca do uprawiania sportów zimowych.

Dziennik Białostocki nr 336
5 grudnia 1932                                     
ZIMOWY OŚRODEK NARCIARSKI W SUPRAŚLU
Czynny i zapobiegliwy magistrat m. Supraśla czyni przygotowania do sezonu zimowego, który rozpocznie się na Boże Narodzenie. Osoby pragnące używać sportów zimowych, jak saneczkarstwo, narciarstwo i łyżwiarstwo znajdą na miejscu wszelkie urządzenia. W pierwszym rzędzie narciarze. Obecnie bowiem w porozumieniu z Okręgowym Ośrodkiem WF w Białymstoku urządza miasto ośrodek narciarski i saneczkarski na terenie „Łysej Góry", którą dyrekcja Lasów Państwowych w Siedlcach, dzięki poparciu p. woj. Kościałkowskiego, przekazała na rzecz miasta.
Budowana jest skocznia narciarska, na której będą możliwe skoki do 20 m. Na szczycie góry urządzane jest schronisko. Zjazd płaski dla narciarzy daje możliwość zjazdu do 600 m, co jak na warunki terenowe w okolicy Białegostoku jest bardzo wiele. Teren został wykarczowany i wyrównany, wskutek czego wyklucza się wypadki. Łyżwiarze będą mieli do dyspozycji duży staw i rzekę, która w ciągu zimy zamarza na całej przestrzeni. Dla miłośników sportu czynny będzie pensjonat, który za minimalną opłatą da możność spędzenia ferii zimowych w Zimowym Ośrodku Sportowym. Poza tem jest do wynajęcia szereg mieszkań w willach i domach prywatnych. Magistrat m. Supraśla czyni starania mające na celu urządzenie w dawnem budynku sanatorium hotelu zimowego dla oficerów, urzędników państwowych i samorządowych. Zapowiada się duży ruch. Między innemi oczekiwane jest przybycie następnych kursów narciarskich dla 30 prze-wodników narciarskich, delegowanych przez Kom. Woj. P.P. dla 20 instruktorów Wojewódzkiej Federacji Poi. Zw. Ojcz. dla nieustalonej na razie cyfry instruktorów Związku Strzeleckiego.Dziennik Białostocki nr 21
21 stycznia 1933
NARCIARZE MOGĄ JECHAĆ DO SUPRAŚLA
Ośrodek narciarski w Supraślu doczekał się nareszcie śniegu. W dniu wczorajszym grubość pokrywy śnieżnej wynosiła 9 cm. Śnieg suchy, sypki, dobry do jazdy Komunikacja z Supraślem - według rozkładu jazdy autobusów PZInż. Jadący do Supraśla w celu korzystania z tamtejszych terenów narciarskich narciarze korzystają w autobusie PZInż. ze zniżonej taryfy, płacą 95 gr zamiast 1.20 (w obie strony). Do korzystania ze zniżki są uprawnieni sportowcy jadący wraz z nartami lub posiadający odpowiednie zaświadczenie wydane przez Ośrodek Wychowania Turystycznego ul. Legionowa 6.

Dziennik Białostocki nr 28
28 stycznia 1933
OŚRODEK NARCIARSKI W SUPRAŚLU
Zorganizowany w Supraślu Ośrodek Narciarski ściąga codziennie z Białegostoku zwolenników tego pięknego sportu. W dniu wczorajszym, wobec dobrej pogody - suchy, dobry do jazdy śnieg grubości 25 cm i umiarkowanego mrozu - warunki były dla narciarzy sprzyjające. W sobotę i niedzielę zorganizowane będą wy-cieczki dla narciarzy. Zbiórka na Rynku Kościuszki. Odjazd o godz. 10-tej z rana, powrót godz.5 po południu.

Dziennik Białostocki nr 47
16 lutego 1933
W OŚRODKU NARCIARSKIM W SUPRAŚLU
Zakończone zostały onegdaj w Supraślu zorganizowane przez powiatowy komitet WF i PW kursy narciarskie jazdy dla instruktorów kontraktowych PW i domowego wyrobu nart dla junaków pow. białostockiego. Kurs jazdy ukończyli w Supraślu instruktorzy. Pomimo bardzo złych śniegowych warunków jazdę opanowali zadowalająco. Kurs domowego wyrobu nart ukończyło 10 junaków. Podczas trwania kursu junacy własnoręcznie zrobili 20 par nart z dostarczonego im przez komitet
materiału.
Przy organizacji kursów dużą pomoc okazał burmistrz Supraśla p. Ślusarczyk, kierownik Szkoły p. Marecki, oraz administrator majątku Supraśl Zacherta, Onichimowski. Okręgowy Ośrodek WF w Białymstoku organizuje dla 25 przodowników i st. przodowników P.P. 14-dniowy kurs narciarski, który rozpocznie się 20 bm. W nadchodzącą niedzielę dn. 19 bm. Okręgowy Ośrodek WF udzielać będzie w Supraślu bezpłatnie lekcyj jazdy na nartach. Zgłoszenia na miejscu.
Gazeta Białostocka nr 66
7 marca 1933 POLICJA NA NARTACH
W niedzielę odbyło się w Supraślu zakończenie pierwszego narciarskiego kursu policyjnego, zorganizowanego przez Kom. Woj. Policji Państwowej. W Ki wzięło udział 16 szeregowców i 1 oficer, którzy trenowali pod kierunkiem porucznika Żmudzińskiego kierownika ośrodka WF i PW. Uroczystość tę ZASZCZYCIŁ swoją obecnością Marian Zyndram - Kościałkowski, który przybył do Supraśla w towarzystwie małżonki, starosty powiatowego inż. Stanisława Michałowuki inspektora Policji Państwowej p. Łozińskiego, podinspektora P.P. inż. Jacyny. Przybywającego p. wojewodę witał u wjazdu do Supraśla ks. proboszcz Sidorowicz, burmistrz Ślusarczyk, przedstawiciele miejscowych urzędów, Zarząd Związku Strzeleckiego, Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet, Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej oraz zwarty oddział Straży Ogniowej pod komendą p. Cytrona, Związek Strzelecki, oddział narciarskiego PW Związku Ochotników, Straży i dziatwa szkolna. Przybyli goście udali się na sanki na tzw. „Łysą Górę", odbyły się popisy kursantów wykazujące zupełne opanowanie zasad jazdy na nartach, co zasługuje na podkreślenie, gdyż kurs narciarski trwał tylko 2 tygodnie.


Dziennik Białostocki nr 44
14 lutego 1935
SUPRAŚL OŚRODKIEM NARCIARSKIM
W celu popularyzowania sportu narciarskiego oraz umożliwienia jak najszerszym warstwom społecznym sportowego korzystania z doskonałych terenów narciarskich w Supraślu. Zarząd  m. Supraśla, przy życzliwym stosunku dyrektora Auto komunikacji w Białymstoku - wyjednał zniżkę taryfy na przejazd do Supraśla autobusem ze sprzętem narciarskim 80 gr. Bez sprzętu narciarskiego 1 zł. Zniżka ! od 15 bm. do końca sezonu we wszystkie dni i kursy. Pozatem w wy-Domu Ludowym im. Woj. Kościałkowskiego w Supraślu istnieje schronisko dla narciarzy z noclegami, pokoje bilardowe, sala dancingowa i bufet, co umożliwiło stworzenie dla narciarzy stałego ośrodka i dało możność korzystania nii11 rozrywek zimowych mieszkańcom m. Białegostoku, których wyjątkowo górzyste piękne okolice Supraśla od dawna pociągały...

Facebook Supraśla

Foto - Supraśl

jsWeather

Weather in Supraśl

25th czerwiec, 2024 - 1:41
Zachmurzenie Małe
13°C 13°C min 15°C max
4:00 20:57
Wilgotność: 94 %
Wind: 1,6 km/h Zachodni
Ciśnienie: 1.020 hPa
Widoczność: 10.000 m

Poprzez kliknięcie „Akceptuję” wyrażasz zgodę na zainstalowanie i przechowywanie plików typu cookie na Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdej chwili zmienić ustawienia plików cookie w ustawieniach swojej przeglądaki.